AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IALOMIŢA

ANUNT CORONAVIRUS / COVID-19

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere atenționarea Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu privire la adoptarea de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 13.03.2020, se suspendă activitatea cu publicul până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poșta, e-mail sau fax. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direcțiile de specialitate prin telefon sau email.

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații – 0243232971, tasta 2

Biroul Calitatea Factorilor de Mediu - 0243232971, tasta 3

Serviciul Monitorizare, Laboratoare - 0243232971, tasta 4

Compartimentul Relații publice și Tehnologia Informației - 0243232971, tasta 5

Secretariat - 0243232971, tasta 7

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la următoarele adrese:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr.1, loc. Slobozia, jud. Ialomița, cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.: 0243232971; Fax: 0243215949

PENTRU ELIBERARE ACTE DE REGLEMENTARE:

Avem rugămintea să transmiteți documentațiile complete, conform informațiilor de pe site-ul APM Ialomița, secțiunea Reglementări: http://apmil.anpm.ro/web/apm-ialomita/reglementari.

Documentațiile transmise vor conține neapărat date de contact: nume, prenume, număr de telefon și adresă de mail.Totodată vă asigurăm că instituția noastră va trata cu promtitudine toate solicitările primite online, prin poștă sau fax, respectând termenele procedurale, conform legislației în vigoare.

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM repsectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

                  

Procedură de sistem 

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

             ANUNT:

        S-a deschis raportarea electronică de introducere a datelor privind gestionarea deșeurilor pentru anul 2019 în aplicația raportare.anpm.ro.

         Chestionarul PRODDES va trebui completat și de operatorii de activitate cu codurile CAEN 10,11,12, 46, 47, 55, 56, precum și de operatorii care desfasoară activități de construcții și demolări pe CAEN 41-43.

 !    APM Ialomita va anunta ca s-a deschis sesiunea de raportare 2019 in Sistemul Integrat de Mediu(SIM)- Inventare Locale de Emisii incepand cu data de 05.02.2020.

     Sesiunea se va inchide la data de 31.03.2020.

     ACORD DE MEDIU - VIVANI SALUBRITATE SA - Construire depozit deseuri periculoase celula 2

 SC VIVANI SALUBRITAE – Construire depozit deseuri periculoase Celula 2

Evaluarea stabilităţii - Depozitului pentru deseuri periculoase - celula 2

RASPUNSUL SC VIVANI SALUBRITATE SA LA  PROBLEMELE SEMNALATE DE CATRE PUBLICUL INTERESAT IN CADRUL SEIDNTEI DE DEZBATERE PUBLICA DIN DATA DE 06.05.2019

ANUNT dezbatere publica proiect CONSTRUIRE DEPOZIT DESEURI PERICULAOSE CELULA 2. – VIVANI SALUBRITATE - 06.05.2019

Raport privind impactul asupra mediului - SC VIVANI Salubritate

          Autorizatia Integrata de Mediu a SC VIVANI SALUBRITATE SA poate fi consultata la urmatorul link

          http://www.anpm.ro/web/apm-ialomita/autorizatii-integrate-de-mediu

   

Noutati Legislative

 

 

 

 

 

 

 

Tarifele se achită la oficiul postal sau prin OP – se ataşează copie la documentaţia ce se depune la APM: 

contul IBAN al A.P.M. Ialomiţa, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia: 

COD FISCAL

CONT IBAN

4364780

RO17TREZ3915032XXX000206

 

 

Pentru consultarea site-ul vechi APM Ialomita, click aici

 

 

     Agentia Nationala pentru Protectia Mediului