AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IALOMIŢA

 

                  

Procedură de sistem 

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

 

 Începând cu data de 09.01.2019 intră în vigoare Legea nr. 292 / 03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

 

     ACORD DE MEDIU - VIVANI SALUBRITATE SA - Construire depozit deseuri periculoase celula 2

 SC VIVANI SALUBRITAE – Construire depozit deseuri periculoase Celula 2

Evaluarea stabilităţii - Depozitului pentru deseuri periculoase - celula 2

RASPUNSUL SC VIVANI SALUBRITATE SA LA  PROBLEMELE SEMNALATE DE CATRE PUBLICUL INTERESAT IN CADRUL SEIDNTEI DE DEZBATERE PUBLICA DIN DATA DE 06.05.2019

ANUNT dezbatere publica proiect CONSTRUIRE DEPOZIT DESEURI PERICULAOSE CELULA 2. – VIVANI SALUBRITATE - 06.05.2019

Raport privind impactul asupra mediului - SC VIVANI Salubritate

          Autorizatia Integrata de Mediu a SC VIVANI SALUBRITATE SA poate fi consultata la urmatorul link

          http://www.anpm.ro/web/apm-ialomita/autorizatii-integrate-de-mediu

   

Noutati Legislative

  • Legea 166/12.07.2017

Privind aprobarea OUG 68/2016

pt modificarea si completarea

legii 211/2011 privind regimul deseurilor

 

 

Tarifele se achită la oficiul postal sau prin OP – se ataşează copie la documentaţia ce se depune la APM: 

contul IBAN al A.P.M. Ialomiţa, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia: 

COD FISCAL

CONT IBAN

4364780

RO17TREZ3915032XXX000206

 

 

Pentru consultarea site-ul vechi APM Ialomita, click aici

 

 

     Agentia Nationala pentru Protectia Mediului