AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IALOMIŢA

 

         

   fiipregatit.ro

15.05.2024

Începând cu data de 20.05.2024 se modifică programul pentru depunerea/eliberarea actelor de reglementare, in format fizic, după cum urmează: 

     

LUNI-VINERI     ORELE 09.00 – 12.00

 

Depunerea documentelor, respectiv a documentațiilor, se poate face și prin e-mail la adresa: office@apmil.anpm.ro

 

Pentru o cât mai bună corespondență cu APM Ialomița, vă rugăm să utilizați pentru trimiterea documentelor, raportărilor, documentațiilor, răspunsurilor la adresele APM, sesizărilor etc., adresa de mail:   office@apmil.anpm.ro

Vă mulțumim!

 

 

ATENȚIE!

Va informam ca agentii economici au  obligativitatea de raportare a datelor in aplicatiile electronice puse la dispozitie de ANPM, conform art. 48 (1) , OUG 92/2021, astfel ca trebuie realizate toate raportarile specifice activitatii, pe parcursul deschiderii acestora.

 Pentru sesiunile de raportare inchise nu se pot incarca date in sistemul electronic!!!

13.03.2024

“  Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2023, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c..

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăţi în accesarea aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de către operatorii de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 

 

 

 

 

În vederea estimării emisiilor de poluanți atmosferici la nivel județean, în conformitate cu Ordinul 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în data de 17 ianuarie a fost deschisă sesiunea de raportare 2024, în cadrul aplicației online ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”.

Vă rugăm să ne semnalați eventualele probleme sau dificultăți întâmpinate, pe adresele de e-mail: suportsim@anpm.ro și inventare_emisii@anpm.ro

Sesiunea de raportare se va închide la data de 15 martie 2024.

 

Pentru raportarea datelor pe domeniul DEȘEURI, pe site-ul raportare.anpm.ro, sunt deschise următoarele aplicații:

-aplicația AMBALAJE pentru ambalajele/deșeurile de ambalaje pentru anul 2022

-aplicația DEEE (deseuri de echipamente electrice și electronice) pentru anul 2022

-aplicația STATISTICA DEȘEURILOR (COL/TRAT, TRAT, MUN, PRODDES, NAMOL) PENTRU ANUL 2023

CHESTIONAR DE EVALUARE A NIVELULUI DE SATISFACȚIE A BENEFICIARULUI

 

 

În conformitate cu prevederile Legii 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor:

Art.34

Alin. (1^1) Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu se emite numai pentru operatorii economici persoane juridice."

Alin. (5) Unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să depună la autoritatea competentă pentru protecţia mediului documentaţia completată conform prevederilor alin. (2) şi să solicite revizuirea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu până la data de 1 februarie 2024."

Art. 48

Alin.(1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control (...)"

 

 

INFORMARE !!!

În legatură cu prevederile articolului 4, alineatul (1) din Ordonanta nr.6/2021, operatorii economici care pun pe piata pahare pentru bauturi si recipiente pentru alimente din plastic, de unică utilizare, trebuie să transmită Ministerul Mediului (MMAP) si Ministerul Economiei (ME) un Raport cuprinzând măsurile adoptate pentru reducerea cantităților cu 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 şi 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022.

 

În acest sens, atât MMAP cat si ME au postat pe site-urile web un anunt, în atentia operatorilor economici mai sus mentionati:

 

http://www.mmediu.ro/articol/ordonanta-6-2021-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului-directiva-904-2019-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-privind-reducerea-impactului-anumitor-produse-din-plastic-asupra-mediului/3122

 

https://economie.gov.ro/structura-organizatorica/politici-industriale-si-competitivitate/

 

Va informam ca s a publicat anuntul http://www.anpm.ro/documents/12220/85167689/ERATA+ANUNT+SITE+-+SSI.CA.pdf/3476aaa1-8c19-4e7a-b017-8e70efb0c4a3 de angajare in SSI.

 

Din cauza unor probleme tehnice, Declaratiile de avere si Declaratiile de interese pot fi consultate in sectiunea Despre noi

                  

Procedură de sistem 

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

 Termeni si conditii privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

   

Noutati Legislative

 

 

 

 

 

 

 

Tarifele se achită la oficiul postal sau prin OP – se ataşează copie la documentaţia ce se depune la APM: 

contul IBAN al A.P.M. Ialomiţa, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia: 

COD FISCAL

CONT IBAN

4364780

RO17TREZ3915032XXX000206

 

 

Pentru consultarea site-ul vechi APM Ialomita, click aici

 

 

     Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

   HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 17 octombrie 2012