Informatiile de mediu

Accesul la informaţiile de interes public se face la cerere, prin intermediul Compartimentului  Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

 

 Persona responsabilă cu furnizarea informaţiilor publice:  Ing. Alexandra GĂNESCU

          Telefon: 0243232971
              mail: office[@]apmil.anpm.ro

 

Cadrul legislativ:

 

·  Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu (Convenţia de la Aarhus); 

·  Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul; 

·  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

·  Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publice;

·  Ordin nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.

- Legea 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

 

Formulare necesare pentru accesul la informaţiile de interes public deţinute de APM Ialomiţa

 

1. Cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

2. Reclamaţie administrativă TIP 1

3. Reclamaţie administrativă TIP 2