Radioactivitate

SSRM Slobozia face parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM).

Înfiinţată în anul 1962, RNSRM constituie o componentă specializată a sistemului naţional de radioprotecţie, care realizează supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecţia mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităţilor MAPM privind detectarea, avertizarea şi alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

SSRM Slobozia şi-a început activitatea în mai 1993, efectuând în prezent măsurători de radioactivitate beta globală pentru toţi factorii de mediu: aerosoli, depuneri atmosferice umede şi uscate, apă brută – râu Ialomiţa, vegetaţie şi sol, calcule de concentraţii ale radioizotopilor naturali Radon şi Thoron, cât şi supravegherea debitelor orare de doză gamma absorbite în aer.

SSRM Slobozia derulează un program standard de supraveghere a radioactivităţii mediului de 11 ore / zi. Acest program standard de recoltări şi măsurători asigură supravegherea la nivelul judeţului, în scopul detectării creşterii nivelelor de radioactivitate în mediu şi realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

În cadrul programului standard de monitorizare desfăşurat, SSRM Slobozia urmăreşte factorii de mediu:

  • aer - pentru determinarea activităţii beta globale a aerosolilor atmosferici,
  • depuneri atmosferice (umede şi uscate),
  •  apă bruta - pentru determinarea activităţii beta globale a cursului râului Ialomiţa,
  • vegetaţie (cu perioadă de prelevare aprilie-octombrie) - pentru determinarea activităţii beta globale,
  • sol necultivat -  pentru determinarea activităţii beta globale,
  • precum şi masurători ale debitului de doză gamma externă absorbită.

Pe lângă programul standard, SSRM Slobozia desfăşoară şi un Program Special de monitorizare a zonelor cu fondul natural modificat antropic din judeţul Ialomiţa. În cadrul acestui program, SSRM Slobozia prelevează, pregăteşte şi trimite probe de mediu la Serviciu Laborator Radioactivitate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti în vederea efectuării măsurătorilor beta spectrometrice şi gamma spectrometrice.

 De asemenea, SSRM Slobozia, participă la exerciţii de urgenţă radiologică la nivel naţional şi european.