Relatii internationale

Relatii Internationale

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, se inscrie in contextul european si international al cooperarii, pentru apararea principiilor si implementarea legislatiei in domeniul protectiei mediului.

Constienta de nevoia de cooperare,  de reprezentare în domeniul protecţiei mediului  în relaţiile interne şi externe, conform mandatului acordat de către Ministerul Mediului şi Padurilor, ANPM monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului, asumate prin planurile de implementare negociate cu Comisia Europeană în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Alaturi de celelalte entitati implicate in procesul de realizare al raportarilor catre Uniunea Europena si institutiile Uniunii Europene, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, are rolul de a urmari indeplinirea obiectivelor de raportare, conforme cu Directivele Uniunii Europene, la termenele si cu obiectivele stabilite in acest sens.

Un rol important, in sensul celor aratate mai sus, este participarea ANPM, la intilnirile Agentiei Europene de Mediu, in calitate de membru al boardul-ului de conducere al AEM, alaturi de reprezentanti din partea celorlalte Agentii  Europene de Mediu, dar si al tarilor care au calitatea de observator la lucrarile Agentieie Europene de Mediu.  ( de ex. TURCIA ).

ANPM este in acelasi, timp impreuna cu Punctul Focal National de la nivelul Ministerul Mediului si Padurilor, responsabil pentru transmiterea raportarilor pe domeniile de mediu catre Agentia Europeana de Mediu.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, desfasoara si o activitatea de cooperare si cu tari care nu sunt membre ale UE, mentionam in acest sens Republica China si Turcia, Norvegia prin participari la manifestari expozitionale de profil in tara si in strainatate, participarea in proiecte finantate bilateral. ANPM isi exprima dorinta de cooperare pe plan international, manifestindu-si disponibilitatea si dorinta de a impartasi experienta in domeniul protectiei mediului.