AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IALOMIŢA

 

                  

Procedură de sistem 

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

 

 Începând cu data de 09.01.2019 intră în vigoare Legea nr. 292 / 03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

 

      În vederea obținerii Vizei anuale pentru Autorizațiile de mediu / Autorizațiile Integrate de mediu este necesară completarea Cererii (Anexa 1 la Procedură) și a Declarației pe propria răspundere (Anexa 2 la Procedură)

 

ANUNT dezbatere publica proiect CONSTRUIRE DEPOZIT DESEURI PERICULAOSE CELULA 2. – VIVANI SALUBRITATE - 06.05.2019

Raport privind impactul asupra mediului - SC VIVANI Salubritate

          Autorizatia Integrata de Mediu a SC VIVANI SALUBRITATE SA poate fi consultata la urmatorul link

          http://www.anpm.ro/web/apm-ialomita/autorizatii-integrate-de-mediu

   

Noutati Legislative

  • Legea 166/12.07.2017

Privind aprobarea OUG 68/2016

pt modificarea si completarea

legii 211/2011 privind regimul deseurilor

 

 

Tarifele se achită la oficiul postal sau prin OP – se ataşează copie la documentaţia ce se depune la APM: 

contul IBAN al A.P.M. Ialomiţa, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia: 

COD FISCAL

CONT IBAN

4364780

RO17TREZ3915032XXX000206

 

 

Pentru consultarea site-ul vechi APM Ialomita, click aici

 

 

     Agentia Nationala pentru Protectia Mediului