AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IALOMIŢA

 

ANUNT CORONAVIRUS / COVID-19

ANUNȚ IMPORTANT!

Începând cu data de 22.09.2021, având în vedere faptul că APM Ialomița nu poate asigura accesul publicului conform legislației în vigoare (art. 3 din anexa la HCNSU nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor),

depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poșta, e-mail sau fax. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direcțiile de specialitate prin telefon sau email.

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații – 0243232971, tasta 2

Biroul Calitatea Factorilor de Mediu - 0243232971, tasta 3

Serviciul Monitorizare, Laboratoare - 0243232971, tasta 4

Compartimentul Relații publice și Tehnologia Informației - 0243232971, tasta 5

Secretariat - 0243232971, tasta 7

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la următoarele adrese:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IALOMIȚA

Strada Mihai Viteazul, nr.1, loc. Slobozia, jud. Ialomița, cod 920083

E-mail: office@apmil.anpm.ro; Tel.: 0243232971; Fax: 0243215949

PENTRU ELIBERARE ACTE DE REGLEMENTARE:

Avem rugămintea să transmiteți documentațiile complete, conform informațiilor de pe site-ul APM Ialomița, secțiunea Reglementări: http://apmil.anpm.ro/web/apm-ialomita/reglementari.

Documentațiile transmise vor conține neapărat date de contact: nume, prenume, număr de telefon și adresă de mail. Totodată vă asigurăm că instituția noastră va trata cu promptitudine toate solicitările primite online, prin poștă sau fax, respectând termenele procedurale, conform legislației în vigoare.

 

 

 

Din cauza unor probleme tehnice, Declaratiile de avere si Declaratiile de interese pot fi consultate in sectiunea Despre noi

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM repsectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

                  

Procedură de sistem 

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

 Termeni si conditii privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

   

Noutati Legislative

 

 

 

 

 

 

 

Tarifele se achită la oficiul postal sau prin OP – se ataşează copie la documentaţia ce se depune la APM: 

contul IBAN al A.P.M. Ialomiţa, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia: 

COD FISCAL

CONT IBAN

4364780

RO17TREZ3915032XXX000206

 

 

Pentru consultarea site-ul vechi APM Ialomita, click aici

 

 

     Agentia Nationala pentru Protectia Mediului