Raport privind impactul asupra mediului - SC VIVANI Salubritate

Conducere

 

Director Executiv APM Ialomiţa    Tarsita SILIVESTRU

 Persoane cu functii de conducere

 Program de audienţe: Marţi -  orele: 14.00 – 16.00,

la sediul din Slobozia, jud. Ialomiţa, str. Mihai Viteazu, nr. 1, cod 920083

Telefon : 0243232971

FAX: 0243215949

Formular audiente

 

CV

Declaratie de avere

Declaratie de interese

 

 


Contact

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IALOMIŢA

Sediul APM Ialomiţa: Strada Mihai Viteazu, nr.1, loc. Slobozia, jud. Ialomiţa

Web site: http://apmil.anpm.ro

E-mail: office@apmil.anpm.ro

Telefon: 0243232971

Fax: 0243215949

Programul de functionare al Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomiţa:

Luni - Joi : 8.00 – 16.30                                          Vineri : 8.00 - 14.00

Programul de lucru cu Agenţii economici şi persoanele fizice se desfăşoară între orele

 

 • LUNI:                12.00 - 16.00
 • MARTI - JOI:   09.00 - 16.00
 • VINERI :           09.00 - 12.00

 

 

 

      


Noutati


Despre APM Ialomita

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,  cu competenţe în implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, monitorizarea calităţii factorilor de mediu şi emiterea de  acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilităţi     

 • emite acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite în actele normative în vigoare sau de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
 • gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deşeurilor, zgomotului şi vibraţiilor, precum şi a radioactivităţii mediului;
 • efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului şi aplică măsurile prevăzute de legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;
 • colectează şi gestionează datele de activitate transmise de operatorii economici, în vederea transmiterii acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
 • realizează centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor de mediu la nivel judeţean;
 • participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi la monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin aceste planuri;
 • atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe bază de convenţii de custodie, conform legislaţiei în vigoare;
 • elaborează măsurile minime de conservare şi regulamentele ariilor naturale protejate care nu au administraţie proprie sau custode;
 • derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

   

 Date de contact:   Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita

Slobozia, jud. Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr. 1, cod 920083

E-mail : office@apmil.anpm.ro; Tel: 0243232971;  Fax: 0243215949

 Cod Fiscal 4364780,  CONT IBAN RO17TREZ3915032XXX000206