Descriere

Solul este definit ca stratul de la suprafata scoartei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apa, aer si organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care indeplineste multe functii si este vital pentru activitatile umane si pentru supravietuirea ecosistemelor.

Ca interfata dintre pamant, aer si apa, solul este o resursa neregenerabila care indeplineste mai multe functii vitale:

 • producerea de hrana/biomasa
 • depozitarea, filtrarea si transformarea multor substante (incluzand apa, carbonul, azotul)
 • sursa de biodiversitate, habitate, specii si gene.
 • serveste drept platforma/mediu fizic pentru oameni si activitatile umane
 • sursa de materii prime, bazin carbonifer
 • patrimoniu geologic si arheologic.

Pana acum, fara accentuarea actiunilor comunitare, doar noua SM au legislatie specifica protectiei solului, celelalte bazandu-se pe cateva prevederi de protejare a solului in cadrul altor politici sectoriale.

Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confrunta UE sunt:

 • eroziunea
 • degradarea materiei organice
 • contaminarea
 • salinizarea
 • compactizarea
 • pierderea biodiversitatii solului
 • scoaterea din circuitul agricol
 • alunecarile de teren si inundatiile

In domeniul Protectiei Solului, Subsolului - Biroul Protectie Sol, Subsol are ca obiect de activitate implementarea prevederilor legale privind protectia, conservarea, amenajarea si folosirea judicioasa a solului, subsolului si ecosistemelor terestre.

Obiective

 • Implementarea legislatiei de mediu specifice in domeniul protectiei solului, subsolului
 • Eficientizarea colaborarii cu alte autoritati, institutii;
 • Reducerea nivelului de poluare a solului si subsolului in Romania;
 • Identificarea siturilor contaminate pe tipuri de activitati poluatoare;
 • Identificarea zonelor afectate/cu risc la alunecari de teren din diferite cauze;
 • Cresterea gradului profesional al personalului din ANPM, ARPM si APM in domeniul protectiei solului, subsolului.

Atribuţii şi competenţe

 • realizeaza baza de date privind situatia zonelor contaminate la nivel national;
 • realizeaza baza de date pentru gestionarea siturilor contaminate;
 • participa la organizarea activitatii de monitorizare a solului si subsolului, precum si a calitatii resurselor naturale neregenerabile;
 • realizeaza baza de date referitoare la metodele de reconstructie ecologica aplicate la nivel national;
 • colaboreaza cu Directia Programe, Proiecte, Relatii Internationale, Comunicare, in scopul asigurarii legaturii cu Agentia Europeana de Mediu, cu Agentiile Nationale si Federale de mediu din statele membre sau asociate ale U.E. si cu alte organisme de specialitate din tara si strainatate, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
 • organizeaza instruirea personalului A.R.P.M./A.P.M. in domeniul protectiei solului si subsolului.