Descriere

Toate activitătile pot provoca într-un anume fel degradarea mediului.

Pentru a încuraja industria, serviciile, administratia sau organizatiile să pună în aplicare politici de mediu judicioase (politici ecologice), UE a înfiintat instrumente care măsoară performanta de mediu:

  • Sistemul Comunitar de Management de Mediu si Audit (EMAS) - un instrument de management care permite participarea voluntară a organizatiilor situate in interiorul sau exteriorul Comunitatii ale caror activitati au un impact asupra mediului. Obiectivul EMAS, constă în promovarea îmbunătătirii continue a performantelor de mediu ale organizatiilor prin instituirea si punerea în aplicare de către acestea a unor sisteme de management de mediu, a evaluării sistematice, obiective si periodice a performantei acestor sisteme, a furnizării de informatii privind performanta de mediu, a dialogului deschis cu publicul si cu alte părti interesate, a implicării active a angajatilor în cadrul organizatiilor.Inregistrarea EMAS conduce la îmbunătătirea imaginii si sporirea credibilitătii în fata clientilor, partenerilor, investitorilor, comunitătii locale, publicului si a altor parti interesate, precum si la crearea avantajului competitional pe piata europeană. Câteva mii de organizatii din statele membre ale UE si Norvegia au fost inregistrate EMAS

  • Eticheta ecologică europeană - parte a politicii UE de încurajare a actiunii voluntare pentru mediu, care vine în sprijinul consumatorilor pentru identificarea produselor cu un impact minim asupra mediului, luând în considerare întregul ciclu de viată al produsului (prin produs întelegând mărfuri sau servicii furnizate pentru distributie, consum sau utilizare pe piata comunitară, fie contra cost, fie gratuit). Logo-ul de floare este usor de recunoscut si utilizat pe întreg teritoriul UE, precum si în Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

  • „Politica integrată aprodusului" încearcă să reducă la minimum poluarea analizând toate fazele "ciclului de viată al produsului" – începând cu extragerea materiei prime, continuând cu proiectarea, fabricarea, asamblarea, comercializarea, distribuirea, vânzarea, utilizarea si sfârsind cu eventuala eliminare ca deseu. Piata poate încuraja adoptarea unor produse si servicii mai ecologice. O politică a UE în acest sens este încurajarea achizitiilor publice ecologice care ar putea duce la stimularea productiei ecologice.

Pentru stimularea utilizării schemelor, instrumentelor sau sistemelor voluntare, UE a pus în aplicare o serie de initiative cum ar fi „Acordarea Premiilor Europene pentru Mediu", eveniment prin care sunt recunoscute realizările firmelor europene care au proiectat produse inovatoare din punct de vedere al reducerii impactului asupra mediului sau care au implementat cu succes programe de management de mediu.