Back

UAT Mun.FETESTI.

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare : nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Sistematizare pe verticala in zona Aleea Depoului, propus a fi amplasat in mun.Fetesti, str.zona Aleea Depoului, jud.Ialomita, titular al proiectului UAT Mun.FETESTI.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30,vineri intre orele 8.00-14.00 precum, la adresa de internet : www.apmil.ro 00 si la sediul Primariei Fetesti, jud.Ialomita. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 30.06.2015. Data afisarii anuntului pe site:23.06.2015.