Back

SC AGRISOL INTERNATIONAL SRL

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare : nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:Instalatie de stocare, alimentare si utilizare a GPL pentru anexa administrativa”propus a fi amplasat in loc.Cazanesti, str.Sperantei, nr.16, jud.Ialomita, titular de proiect SC AGRISOL INTERNATIONAL SRL

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului  Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro si la sediul Primariei Cazanesti, jud.Ialomita.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 23.06.2015. Data afisarii anuntului pe site:16.06.2015.