Back

S.C. TIMP IMPEX SRL

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare Complex Turistic Lacul Iezer, etapa I- Comuna Gheorghe Lazar, judetul Ialomitapropus a fi amplasat  in com. Gheorghe Lazar,  jud. Ialomita, titular S.C. TIMP IMPEX  SRL  cu sediul  in com. Gheorghe Lazar,  jud. Ialomita

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 15.07.2015

 

        Data afisarii anuntului pe site : 08.07.2015