Descriere

Principalele activități desfășurate în domeniul chimicale sunt:

  • Identificarea operatoriilor economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la chimicale
  • Colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţii referitoare la chimicale
  • Elaborarea rapoartelor privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul chimicale
  • Asigurarea accesului publicului la informațiile privind gestionarea chimicalelor la nivel județean
  • Asigurarea suportului tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare
  • Urmarirea implementării legislaţiei de mediu în domeniul chimicalelor

Actele normative europene și naționale, precum și textele consolidate ale acestora (consolidarea constă în integrarea, într-un act unic, fără valoare oficială, a unui act de bază al legislației, împreună cu modificările și corecturile sale succesive), prezentate în cuprinsul acestui capitol, nu au valoare juridică, ci doar informativă. Recomandăm utilizatorilor să consulte variantele oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și Monitorul Oficial al României.