Back

“Amenajare si extindere cladire existenta, imprejmuire, platforme, terase. Realizare hotel patru stele

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul “Amenajare si extindere cladire existenta, imprejmuire, platforme, terase. Realizare hotel patru stele”, propus a fi amplasat in mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 137, jud Ialomita titular SC CARGO SRL . Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 14.07.2015. Data afisarii anuntului pe site 07.07.2015